Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dorcas

Naam Dorcas
Plaats Zaltbommel
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme, bejaarde mensen, bij voorkeur 'lidmaten der Nederlandsch Hervormde Kerk' van kleding te voorzien

Activiteit

'Dorcas bedeelt de kleeding van behoeftigen, bij voorkeur hoogbejaarde mannen en vrouwen, lidmaten der Nederlandsch Hervormde Kerk.' (Blankenberg)

 

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 435.

Opmerkingen

ad activiteit:

'[bedeelden] moeten minstens 3 jaar binnen de gemeente verblijven; bij wangedrag wordt de onderstand geweigerd; zij moeten minstens 40 jaar oud zijn; gezinshoofden gaan voor. Men wendt zich tot de werkende leden; bij spoed tot het bestuur. De werkende leden beslissen. Er is geen huisbezoek.' (Blankenberg)