Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Meisjes-vereeniging Excelsior

Naam Christelijke Meisjes-vereeniging Excelsior
Plaats Leerdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Uitsluitend uitdeeling in kleederen door de leden zelf vervaardigd.' (Blankenberg)

Activiteit

'Deze [kleederen] worden aan alle behoeftigen verstrekt zonder onderscheid van de kerkelijke gezindte. Een onderzoek wordt door de bestuursleden ingesteld, de vereeniging beslist, en in spoedeischende gevallen de voorzitter.' (Blankenberg )

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 440.