Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Nijmegen

Naam R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Nijmegen
Opmerkingen over naam genoemd naar het Britse 'League of the Cross'
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 27 oktober 1895 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bestrijding van het alcoholisme en bevordering van de matigheid, een katholieke hoofddeugd

Activiteit

'het complex van oorzaken [aanpakken] dat tegenwoordig daartoe [tot het alcoholisme] aanleiding geeft, met name de macht der drinkideeën, der dwingende drinkgewoonten, het wijdvertakte herbergwezen en vooral ook de honger van het reusachtige kapitaal, dat in den drankhandel gestoken is en op alle wijzen aan hooge rente zoekt te komen'. Dit moest gebeuren via onderwijs [wie de jeugd heeft heeft de toekomst] en organistie. In de verenigingen konden valse ideeën omtrent drankgebruik bestrijden, drinkdwang doorbreken; de verenigingen moesten het alternatief vormen voor kroegbezoek; de verenigingen moesten ook lokaal actie voeren om het aantal drinkgelegenheden te beperken.

Afdeling van

de Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijdersvereenigingen in het bisdom Den Bosch, opgericht in januari 1897 en gevestigd in Den Bosch.

Oprichters

Dr. F.B. Banning.

Koninklijk Besluit 26 februari 1897
Verantwoording gegevens

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 323.

G. Brom, De nieuwe kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland 1895-1907 (Helmond 1909) 42-48.

J.G.L. Theunisse, Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven (Tilburg 1966) 226.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1897

Opmerkingen

Kruisverbond Nijmegen overtrof die van Enschede spoedig in omvang; in 1897: 240 tegenover 160 leden.

Tot de leden behoorden afschaffers en geheelonthouders.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief