Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Paulus-Vereeniging te Oirschot

Naam St. Paulus-Vereeniging te Oirschot
Plaats Oirschot
Provincie Noord-Brabant
Begindatum november 1900 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het matigen van het drankgebruik o.m. door van het 'namiddag-drinken' af te zien

Activiteit

Het opsparen van het borrelgeld voor een spaarkas; het verspreiden van stichtelijke, tot matigheid opwekkende, circulaires, het oprichten van volkskoffiehuizen, het voeren van actie om op andere dagen het loon uit te betalen; het bieden van culturele en muzikale activiteiten in verenigingsverband als alternatief voor het kroeglopen.

Afdeling van

de Bond van St. Paulus-Vereenigingen, opgericht 4 november 1899 en gevestigd te Den Bosch.

Bestuursleden

Eerste bestuur: J.B. Franken, deken en pastoor, ere-voorzitter, Jos. de Vocht, voorzitter, A. Beijsens, 2e voorzitter en kapelaan, J.H. van Susante, secretaris.

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding en bestuursleden:

ontleend aan Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 326.

ad doelstelling, activiteit, levensbeschouwing en richtgroep:

ontleend aan G. Brom, De nieuwe kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland 1895-1907 (Helmond 1909) 92.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief