Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verpleging van oude behoeftigen, behoorende tot de burgerlijke gemeente van Rijssen

Naam Vereeniging tot verpleging van oude behoeftigen, behoorende tot de burgerlijke gemeente van Rijssen
Plaats Rijssen
Provincie Overijssel
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

verpleging van gehuwde lieden en weduwnaars en weduwen van 60 jaar of daarboven te Rijssen

Activiteit

'Opgenomen worden alleen gehuwde lieden en weduwnaars en weduwen van 60 jaar of daarboven, behoorend tot een christelijk kerkgenootschap en van goed zedelijk gedrag. De plaatsing is kosteloos; men wendt zich direct tot het bestuur. Wie werken kan, mag werk kiezen. Bij de vrije woning wordt nog een kleine toelage gegeven. Het gebouw werd van 1895-'97 door 12 personen bewoond (en bestaat uit 7 ruime woningen, elk ingericht voor 1 gezin; elk gezin houdt voor zichzelf huis).' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 597.