Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten, subcommissie Middelburg

Naam Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten, subcommissie Middelburg
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum 1880 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het helpen instandhouden van het Geneeskundig Gesticht voor minderjarige idioten, waar met onderwijs en begeleiding de lichamelijke, verstandelijke en zedelijke vorming van de kinderen in evangelisch-christelijke zin zal worden nagestreefd. (plaatsingslijst)

Activiteit

de 'Idiotenschool, sedert 1858 Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten in Nederland (sedert 1885: te 's-Gravenhage)' helpen instandhouden

Afdeling van

'subcommissie van' de landelijke Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten te Den Haag opgericht in 1856.

Bestuursleden

In 1880: mr. A.P. Snouck Hurgronje, voorzitter en dr. S. Dobbelaer de Wind, thesaurier.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad subcommissie Middelburg, bestuursleden en eerste en laatste vermelding:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1875 en 1880 (Middelburg 1875 en 1880).