Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Parochie

parochie van de H. Franciscus te Nijmegen (1894 en 1899); van de bijkerk van de H. Joseph te Nijmegen (1903).

Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Behoeftige rooms-katholieke kraam- en zieke vrouwen bijstaan'

Activiteit

het bezoeken en bedelen van uitsluitend rooms-katholieke arme kraamvrouwen en zieke vrouwen

Bestuursleden

Mevr. wed. E.J. van Marck Spier-Van Beek, presidente in 1894 en 1899 en mevr. wed. baronesse M. van Rijckevorsel-Reynders in 1903; mevr. A. Broks-Bresser, vice-presidente in 1899 en mevr. E. Brakenhoff-Reynders in 1903; Mevr. M.E.L. Piels-Baetings, secretaresse-penningmeester in 1899 en 1903; mevr. E. Brakenhoff-Reinders, vice-secretaresse in 1899 en mej. A.A.Th. van der Maath in 1903; mevr. J.E. Holthaus-Hamers, magazijnmeesteresse in 1903.

Pastoor B.J. Hooglugt, commissaris van de bisschop.

in 1899: pastoor J.M.J. Joosten van de parochie van de H. Franciscus in 1899 en pastoor J.A.J. Pluymaekers van de bijkerk H. Joseph in 1903.

Verantwoording gegevens

doelstelling, activiteit en eerste vermelding:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 584.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 405.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 771.

doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 728.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de brief van de burgemeester van Nijmegen aan de minister van binnenlandse zaken van 20 maart 1913, waarin hij desgevraagd de lijst weldadige instellingen in Nijmegen opsomt, die volgens de armenwet van 1912 recht hebben op deelname in de Nijmeegse armenraad. De lijst volgt de destijds gebruikelijke indeling in burgerlijk (a) en kerkelijk (b) armbestuur en de particuliere armenzorg (c). 

(Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 89).

Opmerkingen