Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Tabitha

Naam Tabitha
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het door behoeftige vrouwen laten vervaardigen van kleding voor behoeftige gezinnen

Activiteit

'Door behoeftige vrouwen worden kleederen genaaid die door dames bestuurderessen worden uitgedeeld in behoeftige gezinnen.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 438.