Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Voorzienigheid (vereniging tot ondersteuning van De -)

Naam Voorzienigheid (vereniging tot ondersteuning van De -)
Plaats Steenwijkerwold
Provincie Overijssel
Begindatum 1894 (oprichting)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Ouderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

De vereniging dient 'tot opvoeding van meisjes, weezen en halfweezen, tot opleiding tot onderwijzeressen en tot verzorging van oude lieden'

Activiteit

Het financieel mogelijk maken

1. meisjes, (half)wezen of verlatenen vanaf 2 tot 21 jaar, op te nemen om haar tot brave christenen en degelijke huisvrouwen te vormen (Pius, 470)

2. oude lieden in hetzelfde gesticht te verzorgen.

Werkt samen met

liever: Het verband tussen alle instellingen genaamd 'De Voorzienigheid' (rond 1900: Amsterdam, Leiden, Ulft en Nederhorst den Berg) werd gevormd door de Amsterdamse congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, die al deze instellingen 'bedienden'. De verenigingen die de instellingen financierden zoals 'Cunera' en de vereniging achter "Steenwijkerwold" werden los van elkaar gesticht. Niet alleen de zustercongregatie maar ook de supervisie van de kerkelijke hiërarchie over alle R.K. charitatieve verenigingen smeedde tenminste een ideële verbondenheid.

Eigen gebouw (adres)

Instelling "De Voorzienigheid" te Steenwijkerwold. (Dekkers, 336)

Verantwoording gegevens

algemeen en laatste vermelding:

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 58. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, no. 1.

Vermeld, met als oprichtingsdatum 1894 in:

J.J.H. Dekker, Straffen, redden en opvoeden Het ontstaan en de ontwikkeling van de residentiële heropvoeding in West-Europa, 1814-1914, met bijzondere aandacht voor "Nederlands Mettray" (Assen/Maastricht 1985) 336.

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1895 (Alkmaar 1895) 632-633.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899).

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903).

Opmerkingen

ad activiteit:

In 1899 en 1903 werden 95 meisjes en 75 oude lieden verzorgd. (Pius).

inkomsten:

Jaarlijks tenminste f. 1 van 'begunstigers', tenminste f. 10 van 'medeoprichters' en giften van f. 1200 en f. 2000 van 'fundateurs'.

 

De afzonderlijke behandeling die Van der Zijl aan de 'vereniging' Steenwijkerwold wijdt, los van de 'instelling', was de aanleiding deze in de database op te nemen.

Archief

Het archief van de Zusters van Voorzienigheid, zoals de congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind zich in de 60er jaren van de 20ste eeuw ging noemen, worden bewaard in het in het moederhuis te Heemstede.

Een apart archief van deze steunvereniging is niet aangetroffen.