Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (VOV)

Naam Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (VOV)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1971 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Ongehuwde moeders
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

m.b.t. de armenzorg: buitengewone uitkeringen te verschaffen aan ongehuwde moeders en hun kinderen en aan behoeftige kraamvrouwen (gewone uitkeringen betroffen uitsluitend de leden.)

Activiteit

financiële steun verlenen aan ongehuwde moeders en hun kinderen en aan behoeftige kraamvrouwen

Afdeling van

de landelijke Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming", opgericht in 1897 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 8 januari 1902 nr. 2
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 69.

ad laatste vermelding:

Blijkens archiefmateriaal m.b.t. de VOV afdeling Rotterdam in het archief van de Stichting Bevordering van Volkskracht dat onder toegangsnummer 618 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam, bestond de afdeling Rotterdam nog in 1971.

Opmerkingen

begindatum:

rond 1900 opgericht.