Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Liefdewerk van de Heilige Cunera

Naam Vereeniging Liefdewerk van de Heilige Cunera
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1856 (oprichting)
Einddatum 1983 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

verwaarloosde rooms-katholieke meisjes in Leiden op te vangen en te verzorgen; werk aan katholieke behoeftigen te verschaffen

Activiteit

het oprichten en in stand houden van het gesticht Gesticht de Voorzienigheid waar verwaarloosde katholieke meisjes opgenomen konden worden;

het verschaffen van werk aan katholieke behoeftigen.

Werkt samen met

liever: Het verband tussen alle instellingen genaamd 'De Voorzienigheid' werd gevormd door de Amsterdamse congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, die al deze instellingen 'bediende'. De verenigingen die de instellingen financierden en bestuurden, zoals 'Cunera', werden los van elkaar gesticht, maar de supervisie van de kerkelijke hiërarchie over alle charitatieve verenigingen smeedde een zekere gelijkvormigheid en ideële verbondenheid.

Bestuursleden

Van Heijst noemt Cornelis Vollebrecht als een van de regenten van het gesticht.

De priester Pieter Hesseveld werd de geestelijk leider van Gesticht de Voorzienigheid, na zijn dood in 1859 opgevolgd door J. Bekker.

Verantwoording gegevens

A. van Heijst, Models of charitable care, Catholic nuns and children in their care in Amsterdam, 1852-2002 (Leiden 2008) 266-274.

H. Meijer, Het vuil, de stad en de dokter (Leiden diss. 2005) 244.

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 379, 740.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Opmerkingen

ad begindatum:

Op 1 december 1856 werd de vereniging bisschoppelijk goedgekeurd.

Archief

Het archief van de Vereeniging Liefdewerk van de Heilige Cunera (1800) 1854-1983 wordt onder toegangsnummer 15 bewaard in het Regionaal Archief Leiden (plaatsingslijst van het archief van de stichting "Liefdewerk van de H. Cunera" en de stichting Lidwina-huis; 5,5 m.)

Stukken betreffende de 'Cunera Stichting; Leiden, 1953-1968.' bevinden zich in het archief van het Bisdom Rotterdam, dat onder nr. 3.18.01.02 wordt bewaard in het Nationaal Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Leiden
Naam collectie Archief van de Vereeniging Liefdewerk van de Heilige Cunera (1800) 1854-1983 (plaatsingslijst van het archief van de stichting "Liefdewerk van de H. Cunera" en de stichting Lidwina-huis
Beheersnummer 15
Toegang plaatsingslijst
Omvang 5, 5 m.
Reglementen ja

Oprichtingsakte met reglement, 1865;

Bestuursreglement, 1858.

Notulen ja

Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1854-1965.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken van B.&W., 1856-1893.

Financiƫle stukken ja

Akten van transport, hypothecaire leningen, huurcontracten onroerend goed, 1805-1902;

Hypothecaire obligaties (grossen), 1800-1872;

Akte van hypothecaire inschrijving, 1878, en overige bewijzen van eigendom, 1804-1891.

Overige stukken ja

Stukken betreffende loterijen, 1862 en 1876.