Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Beries Awrohom (Verbond van Abraham)

Naam Vereeniging Beries Awrohom (Verbond van Abraham)
Opmerkingen over naam de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1874 (eerste vermelding)
Einddatum 1951 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Jongens, Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen te steunen en bij te dragen in de besnijdeniskosten

Activiteit

Steun aan behoeftige kraamvrouwen en het bijdragen in de besnijdeniskosten.

De inleiding van de inventaris van het archief van de Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap te Arnhem omschrijft de activiteit van deze vereniging slechts als 'voorzien in onkosten van besnijdenisfeesten'.

Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan gegevens uit het inventaris van het archief van de Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap te Arnhem en aan het Reglement der Vereeniging Beries Awrohom en hare instellingen te Arnhem van ongeveer 1874.

 

Opmerkingen

ad publicaties van de vereniging:
Het reglement/statuut bevindt zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de UVA.

Archief

In het archief van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, gemeente Arnhem, dat onder nr. 2183 wordt bewaard in het Gelders archief bevinden zich o.m. de

'Akte van schuldbekentenis aan 'Beries Awrohom', ter grootte van f 6.065,-' uit 1951 (doss. nr. 84) en

Effectenboek 1847-1949 (bevat aantekeningen betreffende het effectenbezit van: a. het Nederlands-Israëlitisch Armbestuur; b. het Amalia Roos-Gansfonds; c. Hachnosath Kallo; d. het Israëlitisch Hulpfonds; e. Beries Awrohom; f. Saädas Achiem; g. Teref Goulim)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement der Vereeniging Beries Awrohom en hare instellingen te Arnhem (Arnhem 1874).