Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap "Charitas"

Naam Genootschap "Charitas"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1877 (oprichting)
Einddatum 1909 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Weldadigheid te oefenen, zonder onderscheid, aan belijders van elken erkenden Godsdienst.

Activiteit

het (doen) ondersteunen van armen

Aangesloten bij

Centrale Raad voor Hulpbetoon en Armenzorg te Hilversum, rond de eeuwwisseling.

Koninklijk Besluit 20 november 1877 nr. 15; 2 juni 1881 nr. 22
Staatscourant

16 januari 1878, 20 augustus 1881

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1824
Verantwoording gegevens

W.H. Beaufort, Overzicht van een door het bestuur der Nederlandsche vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid gehouden onderzoek, naar al- of niet-bestaande samenwerking tusschen de locale burgelijke, kerkelijke en particuliere armbesturen, in de belangrijkste steden en centra in Nederland (Amsterdam 1909).