Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kraamvrouwenvereeniging

Naam Kraamvrouwenvereeniging
Plaats Sneek
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ondersteuning van arme kraamvrouwen.

Activiteit

'Alleen onderstand bij het derde kind en wanneer de man minder dan f 7 verdient. De ondersteuning bestaat in het verschaffen van middageten en kleederen voor vrouw en kind, ze wordt gedurende zeven dagen verstrekt.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 800.