Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Werkinrichting

Naam Werkinrichting
Opmerkingen over naam de exacte naam is niet bekend
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1850 (eerste vermelding)
Einddatum 1854 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

werk aan behoeftigen te verschaffen

Activiteit

het tegen loon laten vervaardigen van pak-, zak- en ander linnen- en dweilgoed door de armen

Verantwoording gegevens

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Utrecht 1895) 307.

Opmerkingen

ad activiteit:

'Het regeeringsverslag over 1854 noemt haar onder de instellingen sub c [particulier]; er werd dit jaar door 55 personen gearbeid.'