Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Holwerd

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Holwerd
Plaats Holwerd
Provincie Friesland
Begindatum 1873 (eerste vermelding)
Einddatum 1984 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het volk; daarnaast richtte het departement Holwerd een Hulpbank op, die, door tegen schappelijke rente geld uit te lenen, ten doel had kleine ondernemers en landbouwers te behoeden voor woekerpraktijken met faillisement en werkeloosheid als gevolg.

Activiteit

een filantropisch initiatief van het departement was de oprichting van een Hulpbank 'kort na' 1851 (V.d. Heim)

Afdeling van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1784 te Edam en vanaf 1787 gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

H.J. van der Heim, De Hulpbank als middel tot voorkoming van armoede beschouwd door jhr. mr. - (Amsterdam 1854) 24.

Gegevens ontleend aan de omschrijving van het archief in de lijst 'Archieven van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' opgenomen in W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984) 373-379.

ad laatste vermelding:

Volgens deze lijst zou het departement Holwerd in 1984 nog bestaan; inmiddels niet meer, zie de Wegwijzer voor Nutsdepartementen en -districten van de Vereniging Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: http://www.nutalgemeen.nl/pdf/wegwijzer.pdf

 

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd minder dominant werd.

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt/Wichers 65)

Archief

Het archief van het departement Holwerd van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1847-1974 wordt bewaard in het Streekarchief Noordoost Friesland, waarvan de website tot op heden niet meer te raadplegen is op Archiefnet.nl.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement voor de hulpbank van het departement Holwerd der Maatschappij tot nut van 't Algemeen (1873).