Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging

Naam Dames-Vereeniging
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1878 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding voor de armen te vervaardigen

Activiteit

het naaien van kleding die door de dames van de Elisabeths-Vereeniging onder de armen werd verdeeld

Werkt samen met

of: een 'hulpvereniging' van de St. Elisabeths-Vereeniging te Gouda.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 480.

Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 289.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 626.