Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Ensched├ęsche Vereeniging ten doel hebbende het verstrekken van woningen aan den arbeidersstand

Naam Ensched├ęsche Vereeniging ten doel hebbende het verstrekken van woningen aan den arbeidersstand
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum 1861 (eerste vermelding)
Einddatum 1890 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan arbeiders, die geen onderstand van eenige instelling van weldadigheid hebben, woningen te verschaffen (Goossens)

Activiteit

het verschaffen van woningen aan arbeiders, die door een enkele instelling worden bedeeld

Koninklijk Besluit 26 juni 1861 nr. 39; 1890
Staatscourant

16-07-1861, 30-10-1894

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1175
Opmerkingen

Heropgericht: 27-06-1890