Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van "het Gertrudisfonds"

Naam Vereeniging tot instandhouding van "het Gertrudisfonds"
Plaats Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

instandhouding van een fonds tot het 'verschaffen van versterkende middelen aan behoeftige Roomsch Catholieke zieken'. (Goossens)

Activiteit

Het fonds ondersteunt ook behoeftige kraamvrouwen: 'Behoeftige kraamvrouwen, ontvangen van dit fonds 1 liter melk met 2 eieren dagelijks, gedurende 10 dagen en indien dat noodig is, langer. Deze hulp wordt op aanvrage der vroedvrouw gegeven en moet aan een aangewezen adres worden afgehaald.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 25 augustus 1890 nr. 34
Staatscourant

18 november 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
798
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 784.