Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Zutphen van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Zutphen van den -
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1 oktober 1898 (oprichting)
Einddatum 1988 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden (Goossens m.b.t. de landelijke vereniging)

het misbruik van bedwelmende dranken te bestrijden. (Staatscourant)

Activiteit

 - het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

 - het oprichten en instandhouden van een Volks(koffie)huis

Afdeling van

"Volksbond", Vereeniging tegen drankmisbruik, opgericht onder de naam Multapatior's Bond in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

K.O. Meinsma, 1865-1929, bibliothecaris en archivaris te Zutphen, was een vooraanstaand lid.

Eigen gebouw (adres)

'Op 17 december van dat jaar [1898] werd het Volkshuis aan de Markt geopend. Het huis bestond uit zalen voor lezen, spellen, vergaderen en het geven van cursussen. De winkel was een initiatief van de Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. (...) De betrokkenheid van de Koninklijke Algemene Vereniging tegen Drankmisbruik met het Zutphense Volkshuis kwam ten einde [in 1987]. Op 30 september sloot het Volkshuis de deuren.' (inventaris)

Koninklijk Besluit 29 maart 1899 nr. 8
Staatscourant

11-3-1899

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, en specifiek voor de afdeling Zutphen, aan de Staatscourant van 11 maart 1899.

Ook de oprichtingsdatum, het Koninklijk besluit en doelstelling zijn hieraan ontleend.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode

overige gegevens:

de inleiding van de inventaris van de Collectie Meinsma, die onder nr. 138 wordt bewaard in het Regionaal Archief Zutphen.

Jaap Riemens, 'Een eeuw Volkshuis' in Tijdschrift voor de Historie van Zutphen en omgeving 17e jrg. nr. 1, 6.

Opmerkingen

'Het bestuur van de afdeling Zutphen van de Volksbond tegen Drankmisbruik kwam op 20 oktober 1898 voor het eerst bijeen. De vereniging telde toen al 240 leden.' (inventaris)

ad richtgroep:

alcoholici, ook preventief

ad literatuur over de vereniging:

Riemers boek verscheen als nummer 11 in de reeks Zutphense Archiefpublikaties.

Archief

Het archief van de Volksbond, afdeling Zutphen, getiteld Volkshuis 1898-1988, wordt onder toegangsnummer 94 bewaard in het Regionaal Archief Zutphen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Zutphen
Naam collectie Volkshuis 1898-1988
Beheersnummer 94
Toegang inventaris
Financiƫle stukken ja

Staat van inkomsten die verkregen zijn via de inning van bijdragen en contributies van leden en via de algemene kas, met lijsten van leden, 1898, 1901-1906. 1 omslag

Jaarrekeningen, inclusief balans en begrotingen van de afdeling Zutphen, van het Volkshuis, het Pensioenfonds, de arbeiderswoningen en de kookschool, 1898-1986. 5 omslagen.

Kasboek, 1898 oktober 10 - 1908 februari 18. 1 deel

Overige stukken ja

Voorwaarden voor de aanstelling van Johan Slijper tot huisvader van het Volkshuis, 1898

Circulaire van het bestuur van de afdeling Zutphen waarin de Zutphense bevolking word opgeroepen om op Nieuwjaarsdag geen sterke drank te schenken of te drinken, 1898. Concept. 1 stuk.

Stukken betreffende de bespreking van de afdeling Zutphen en het college van provisoren van het Oude en Nieuwe Gasthuis over het opzetten van kookcursussen en de onderhandse benoeming van mej. C.A. van der Brug tot lerares, 1899. 1 omslag

Publikaties van diverse jubilea van de afdeling Zutphen in Van Huis tot Huis en in de Zutphensche Courant, 1943, 1948, 1951 en 1958. 1 omslag

Knipsels uit de Zutphensche Courant naar aanleiding van gehouden ledenvergaderingen, 1900. 1 omslagLiteratuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Riemens, Jaap, De koffie is hier zeer goed. 100 jaar Volkshuis in Zutphen (Zutphen 1998).