Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Lutherse Vrouwen Vereeniging

Naam Lutherse Vrouwen Vereeniging
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1862 (oprichting)
Einddatum 1994 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

lekkernijen en kleding aan de armen te verschaffen

Activiteit

het verschaffen van lekkernijen aan de armen en het vervaardigen van kleding om onder de armen te verdelen

Oprichters

ds. Herbst

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan Th.H.M. Akerboom, Lutheranen in Nijmegen. Een kleine geschiedenis  van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen (Nijmegen 1996) 28.

Alleen de laatste vermelding is ontleend aan de beschrijving van de archiefstukken.

Archief

Het archief van de Lutherse Vrouwen Vereeniging 1911-1994  wordt onder toegangsnummer 674 bewaard in het Regionaal Archief Nijmegen (0,06 m; plaatsingslijst).