Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting

Naam Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1886 (eerste vermelding)
Einddatum 1921 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de animale koepokinenting te bevorderen (Goossens)

Activiteit

de animale koepokinenting bevorderen

Koninklijk Besluit 24 februari 1886 nr. 13
Staatscourant

24 maart 1886

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2241
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan ondergenoemde publicaties van de vereniging.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, vooral preventief

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici

ad publicaties van de vereniging:

te raadplegen in de bibliotheek van de universiteit te Amsterdam (UVA).

De laatste vermelding is ontleend aan de jaargangen 'verslagen' van de vereniging.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting te Middelburg (Middelburg 1887-1921).
  • Reglement voor de vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting te Middelburg (Middelburg 1886).