Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Stille Armoede"

Naam Vereeniging "Stille Armoede"
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zieken of bejaarden te ondersteunen die niet meer in hun onderhoud kunnen voorzien en die van een andere zijde niet voldoende steun ontvangen

Activiteit

het ondersteunen van zieken of bejaarden die niet meer in hun onderhoud kunnen voorzien en die van een andere zijde niet voldoende steun ontvangen

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 379.

ad laatste vermelding;

ontleend aan de 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Leiden ‘Al of niet bereid mede te werken tot de oprichting v/e Armenraad'. De afstempeling van de lijst is gedateerd 13 maart 1913. (Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, inv. nr. 89).