Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Ludwina-Vereeniging te Vught

Naam St. Ludwina-Vereeniging te Vught
Plaats Vught
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Zij heeft ten doel:

1e. de verpleging en verzorging van vrouwelijke en de verzorging van mannelijke zieken boven de 7 jaren, zonder onderscheid van godsdienst en

2e. het verschaffen van kleeding aan kinderen die toegelaten worden tot de eerste H. Communie'. (Pius-Almanakken)

Activiteit

het verplegen van zieke vrouwen, het verzorgen van zieke mannen en het zorgen voor de kleding van de arme communicantjes

Bestuursleden

Mevr. Th. van Rijkevorsel-Bonnike, regentes, mevr. A. van Bommel-Borret, secretaresse in 1894, mej. J. van Iterson secretaresse in 1899 en in 1903; mej. C.A. van Heeswijk, penningmeesteresse in 1894 en regentes in 1899 en 1903; mej. C. Worm, penningmeesteresse in 1899 en 1903; mej. H. van Liempt, magazijnmeesteresse in 1894; mej. P. Witlox, ziekenmeesteresse in 1894, 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 674.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 505.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 902.

Vermeld in J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 720.