Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Oss
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Maria Onbevlekt Ontvangen

Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

het ondersteunen van behoeftige kraamvrouwen

Bestuursleden

Mevr. J. Jurgens-Jansen, presidente in 1894, 1899 en 1903; mevr. Jurgens-Van Woerkom, vice-presidente in 1894, 1899 en 1903; mevr. Van Dijk-Van Well, secretaresse in 1894, 1899 en 1903; mevr. Ten Pol, penningmeesteresse in 1894 en 1899, en mevr. Paimans in 1903.

 

Deken en pastoor A. van de Laar, directeur in 1894 en pastoor G. van den Boer in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de archiefgegevens.

overige gegevens:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 595.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 418.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 786.

Archief

In het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) wordt onder toegangsnummer 7379 het archief van de Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen Oss 1604-1983 bewaard. Dit archief bevat een stuk dat betrekking heeft op de Elisabethvereniging te Oss:

'Reglement voor de St. Elisabethvereniging, de vereniging ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen te Osch, 1886'.