Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Middelburg

Naam Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Middelburg
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1810 (eerste vermelding)
Einddatum 1880 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op plaatselijke niveau helpen standhouden van het instituut tot het opvoeden en onderwijzen van doofstommen te Groningen

 

Activiteit

Het op plaatselijke niveau innen van contributies, giften e.a. inkomsten ten behoeve van het Instituut te Groningen waar doofstomme kinderen leren spreken (géén gebarentaal!) volgens een van de abt van l'Epée overgenomen method, vervolgens lager onderwijs genieten en een 'handwerk' leren (...). (inventaris archief Instituut voor doofstommen in de Groninger Archieven);

bemiddelen bij de aanmelding van nieuwe leerlingen uit hun ressort en het onderhouden van het contact tussen leerlingen en hun ouders

Afdeling van

ofwel 'departement van' het Instituut voor doofstommen te Groningen, opgericht in 1790.

Bestuursleden

Directeuren van het departement in 1810:

Antoni Willem Philipse en Jean Gabriël Lafont.

Bestuursleden in 1858:

Mr. Adriaan Pieter van Deinse, dr. Adriaan Abraham Fokker en mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem;

in 1875:

dr. Adriaan Abraham Fokker, voorzitter, Pieter Marinus de Ligny, secretaris-penningmeester;

in 1880:

dr. Samuel Dobbelaer de Wind, voorzitter, mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem, Pieter Marinus de Ligny, secretaris-penningmeester.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad relatie, (bestuurs-)leden en eerste vermelding:

ontleend aan het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen

ad laatste vermelding en bestuursleden:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880).

Opmerkingen

aantal leden in 1810: 65.

Archief

In het Nationaal Archief bevindt zich onder toegangsnummer 2.01.12 het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1796-1813; dossier nr. 937 daarvan bevat het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen te Groningen.