Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, te Rotterdam

Naam Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, te Rotterdam
Alternatieve namen
  • Vereeniging het Doorgangshuis (later, toen een eigen doorgangshuis opgericht was)
  • Vereeniging het Doorgangshuis voor gevallen vrouwen BethaniĆ« (vanaf 1927 na de fusie met de vereniging BethaniĆ«)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1849 (oprichting)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het redden van gevallen vrouwen die spijt hebben, door hen naar het Asyl Steenbeek te zenden, 'waar zij door een christelijke verzorging kunnen leeren zich aan orde, tucht en eerlijken arbeid te gewennen en waaruit zij als nieuwe schepselen naar de maatschappij kunnen terugkeeren'.

Activiteit

Het doneren of contribueren voor de oprichting en instandhouding van het Asyl Steenbeek. In 1852 werden 11 vrouwen op kosten der vereniging op Steenbeek geplaatst. Ook ter plekke werden vrouwen en meisjes opgevangen.

Later: het instandhouden van een eigen 'Doorgangshuis' voor gevallen vrouwen.

Werkt samen met

Vereeniging Asyl Steenbeek opgericht in 1847.

Werkt samen met

de Dames-Vereeniging of het Dames-Comité tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen ook wel genoemd de 'Vrouwen-vereeniging inwendige zending onder vrouwen door vrouwen te Rotterdam'.

Neemt deel aan

Neemt, samen met zusterverenigingen, deel aan de christelijke filantropie van de Inwendige Zending. De zusterverenigingen zijn de verenigingen met een Doorgangshuis en verenigingen of commissies 'ter opbeuring’ te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Leiden, Haarlem, Groningen en Arnhem. Vanaf de 80-er jaren kwamen al deze verenigingen, die enkele of al hun 'gevallenen' naar het Asyl Steenbeek stuurden, bijeen op de 'vluchtheuvel' te Zetten bij dat Asyl.

Oprichters

Onder de bestuurleden uit 1853 bevinden zich waarschijnlijk ook oprichters.

Bestuursleden

In 1853: J. Voorhoeve H.C.zn., voorzitter, A.J. Van Oordt, penningmeester, W.F. van Reede Oudtshoorn, secretaris, J.I. Doedes, theol. doct., hervormd predikant, tevens bestuurslid van het Asyl Steenbeek, W.G. Herklots, dr. P.L.H. Kruyff, ds. W.J.R.G. Theesing, hervormd predikant.

In 1860: toegetreden blijkt J.A.C. Voorhoeve; afgetreden:  J.I. Doedes.

In 1865: toegetreden blijken: ds. M. Cohen Stuart, L.J. Luyks, dr. J.C. Burkens, J.M.A. Bicker Caarten en ds. N.H. de Graaf; afgetreden: A.J. Van Oordt en W.F. van Reede Oudtshoorn.

In 1870: ongewijzigd.

In 1884 is het bestuur als volgt samengesteld: dr. W. Astro, ds. H. van de Hagt, ds. Th. H. Crouaz, ds. Th. H. Jonker, J.M.A. Bicker Caarten, G.P. Ittman jr., G.P. Kruyff, M.W. Voogt, J.H. Hoefer, ds. W.J.R.G. Theesing, ds. H.L. Vinke, L.J. Luyks, H.W. Wachter en G.F.H. de Haas.

In 1890: tot ereleden benoemd zijn dr. W. Astro, ds. W.J.R.G. Theesing, ds. H.L. Vinke en L.J. Luyks; toegetreden: P. van Rossum, ds. E. Wolff, W.H. van Oordt HWAzn., H.A. van Baak, mr. C.J.A. Bichon van IJsselmonde en dr. J.D. Daubanton; afgetreden zijn: ds. H. van de Hagt, ds. Th.H. Jonker, G.P. Kruyff, J.H. Hoefer, H.W. Wachter en G.F.H. de Haas.

Verantwoording gegevens

'Het verslag van den Staat en Verrigtingen van het Asyl Steenbeek' in Magdalena. Evangelisch jaarboekje uitgegeven ten behoeve van het Asyl Steenbeek, voor de jaren 1853, 1855, 1860, 1865,  1870, 1871, 1873, 1880, 1882, 1883, 1884 en 1890. De redactie werd in deze jaren achtereenvolgens gevoerd door ds. O.G. Heldring (1853-1861), J.A. Schuurman Johszn. en L.R. Beyen (1870-1880), H. Pierson en W. v.d. Bergh (1882-1883) en H. Pierson, W. v.d. Bergh en I. Esser (1884 en 1890).

Bij dit verslag was, in elk geval vanaf 1860 als bijlage gevoegd de 'Lijst der bestaande vereenigingen tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen' waarin de onder relaties vermelde 'commissiën' of 'Vereenigingen tot opbeuring' worden genoemd, inclusief de namen van de leden.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Archief

Het archief van de Vereniging Doorgangshuis voor gevallen vrouwen Bethanië, 1879-1950 wordt onder toegangsnummer 1157 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam (0,39 m.; inv. beperkt openbaar; de inventaris is nog niet op de website van het archief te raadplegen).

Blijkens een bericht op de voorpagina van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 oktober 1927 had een fusie plaatsgevonden tussen de verenigingen 'Het Doorgangshuis' en 'Het Reddingshuis Bethanië', die onder de naam 'Doorgangshuis voor gevallen vrouwen Bethanië' samen het reddingswerk werk zouden voortzetten. Dat betekende het einde van de bestaande verenigingen op zich.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, gevestigd te Rotterdam (Rotterdam 1869-1870).
  • Openbaar verslag van de Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen te Rotterdam (Rotterdam 1859-1860).
  • Verslagen, circulaires ... van de Vereeniging tot Behoud van boetvaardige gevallen vrouwen te Rotterdam, over het Asyl Steenbeek en andere geschriften over boetvaardige vrouwen (Rotterdam circa 1850).