Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gereformeerde Meisjes-Vereeniging "Bid en Werk"

Naam Gereformeerde Meisjes-Vereeniging "Bid en Werk"
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleeding en dekking te vervaardigen voor de armen

Activiteit

'De vereeniging ondersteunt in kleeding en dekking, door de leden vervaardigd. (...) In den regel wordt verblijf binnen de burgerlijke gemeente vereischt; lidmaatschap van eenig kerkgenootschap is niet bepaald een vereischte. Men wendt zich tot het bestuur; bij spoed tot een der bestuursleden; deze onderzoeken de behoefte. Het bestuur beslist. Geen huisbezoek.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 464.