Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Humanitas", Nederlandsche Vereeniging tot verzorging en ondersteuning van ouder- en havenlooze kinderen "Veel kleintjes maken eene groote"

Naam Vereeniging "Humanitas", Nederlandsche Vereeniging tot verzorging en ondersteuning van ouder- en havenlooze kinderen "Veel kleintjes maken eene groote"
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1887 (eerste vermelding)
Einddatum 10 maart 1899 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

verzorging en ondersteuning van ouder- en havenlooze kinderen van alle gezindten in Nederland voor welke op geene andere wijze gezorgd is (Goossens)

Activiteit

verzorging mogelijk maken van wezen en verwaarloosde kinderen van alle gezindten in Nederland die door niemand anders verzorgd of gesteund worden

Koninklijk Besluit 15 juli 1887 nr.28; 7 april 1890 nr. 29
Staatscourant

11 oktober 1887; 7 juni 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2364
Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de opheffingsdatum, zijn ontleend aan J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 689 en 987.