Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Stratum
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1868 (eerste vermelding)
Einddatum 1973 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen en/of zieken en/of kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

het bezoeken, bijstaan en bedelen van armen en/of zieken en/of kraamvrouwen

Bestuursleden

mevr. Smitz-Ingenhousz, presidente in 1894, 1899 en 1903; mevr. Smits-Stael en mevr. J. Schröder-Moonen, secretaressse in 1894 en 1899.

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

overige gegevens:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 644.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 472.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 857.

Archief

Het archief van de Elisabethvereniging te Stratum 1868-1973 wordt bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onder toegangsnummer A-71

(inventaris nog niet op de website van het RHCe te raadplegen).