Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Vlaardingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme en kleinburgerlijke gezinnen te ondersteunen

Activiteit

het bezoeken en ondersteunen van arme en kleinburgerlijke gezinnen

Bestuursleden

De dames mej. C. Vriens, presidente in 1894, 1899 en 1903; voorts in dezelfde jaren de dames mej. A. IJzermans, M. de Groot en J.A. Dessens, in 1903 mevr. J.A. Dessens-Merks.

 

Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 671.
Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 500.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 896.

ad laatste vermelding:

ontleend aan een door de gemeente Vlaardingen in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht, die aan den Armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen’, in Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

Opmerkingen