Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Jongedochtersvereeniging "Dient elkander door de liefde"

Naam Christelijke Jongedochtersvereeniging "Dient elkander door de liefde"
Plaats Pernis
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding en dekens aan de armen uit te reiken

Activiteit

'deelt in overleg met Diakenen der Gereformeerde kerk kleedingstukken, soms ook dekens uit aan behoeftigen' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 441.