Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen.

Naam Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen.
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1845 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

'Behoeftige kraamvrouwen, die zich minstens drie maanden vóór hare bevalling bij het bestuur aanmelden, en die van het derde kind bevallen, ontvangen een pakje met de noodigste kleedingstukken voor het kindje, en een hemd en laken voor de moeder. Vóór de bevalling worden zij eens, na de bevalling twee malen bezocht. Bij groote behoefte wordt gedurende negen dagen één kan melk dagelijks voor de kraamvrouw gegeven en in bijzonderen nood eenige meerdere ondersteuning.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 796.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Hilversum, welke aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen', opgesteld in 1917. (in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 88.)

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

'Gedurende 50 jaren zorgde deze vereeniging als één geheel voor Protestanten en Katholieken, doch in 1895 is zij gesplitst in twee afdeelingen.' (Blankenberg)

De andere afdeling werd vermoedelijk de St. Elisabeths-Vereeniging, die in 1894 werd opgericht.