Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging 'Salem' (Vrede)

Naam Vereeniging 'Salem' (Vrede)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum februari 1893 (oprichting)
Einddatum 1968 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

tegen matige vergoeding een tehuis te bieden aan onbemiddelde dames "uit de beschaafde stand" en een tijdelijk onderkomen te verschaffen aan jonge onderwijzeressen zonder betrekking die enige tijd in Den Haag moesten vertoeven (inleiding inventaris)

Activiteit

het tegen een matige vergoeding verschaffen van onderdak (een zitslaapkamer met medegebruik van de conversatiekamer) aan 'onbemiddelde' pensionnaires op voorwaarde dat zij '60 jaar oud en gezond' waren

Oprichters

Mevrouw van Naamen van Eemnes, Mevrouw E. Ypey-van Panhuys, Mevrouw A.J.M. Lantsheer Baronesse van Lijnden, Jonkvrouwe Klerck, Jonkvrouwe Baronesse van Welderen Rengers en Jonkvrouwe Baronesse van Lijnden.

Bij de oprichting der vereniging werd een helpende hand uitgestoken door notaris mr. W.J.M. de Bas, Jonkheer Repelaer van Driel en Mr. Ypey.

Bestuursleden

De 6 bestuursters lieten zich desgewenst door een of meer bestuurders bijstaan.

Eigen gebouw (adres)

De percelen Willemstraat 26 en 28.

Koninklijk Besluit 15 juli 1893 nr 32
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad richtgroep:

onbemiddelde, beschaafde dames

ad leden:

In het bestuur kon desgewenst een man als secretaris en/of penningmeester plaats nemen.

'Men kon het lidmaatschap der vereniging verkrijgen door een schenking van minstens f 100.- ineens of betaling van een jaarlijkse contributie van tenminste f 10.-.'

overige inkomsten:

'Hunne Majesteiten Koningin Wilhelmina en Koningin Emma gaven ieder f 500.-, terwijl H.K.H. de Groothertogin van Saxen f 100,- schonk. Mr. van Naamen zeide een salonameublement toe.'

ad levensbeschouwing:

'positief Christelijk'.

Archief

Het archief van de Vereeniging 'Salem' 1893-1968 wordt onder toegangsnummer 215-1 bewaard in het Haags Gemeentearchief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie Vereniging 'Salem' (1893 -1968)
Beheersnummer 0215-01
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten en wijzigingen daarvan, 1893 t/m 1954, z.d.

 

 

Ledenlijsten ja

Naamlijsten van bestuursleden en adviseurs, (1893) 1955;

Jaarverslagen, 1894;

Lijsten van contribuerende en bedankt hebbende leden van 'Salem', 1911.

Notulen ja

Notulenboeken, 1893 t/m 1915 enz.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1893 t/m 1968.

Financiƫle stukken ja

Inlichtingen omtrent het huiselijk beheer etc., 1897 t/m 1909;

Algemene overzichten, 1896 t/m 1936;

Balansen en exploitatie-overzichten, 1897;

Obligaties en stukken betreffende obligaties, 1894, 1897/8, 1901, 1902;

Kasboekje van jaarlijkse bijdragen voor en aandeelhouders van "Salem", 1894 t/m 1919;

Stukken betreffende het legaat van Mejuffrouw D.R.P. van Lakerveld Bisdom, 1897, 1902, 1903.

Overige stukken ja

Circulaire tot oprichting van de vereniging “Salem", 1893 februari;

Naamregister van de pensionnaires, 1894 t/m 1904.