Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen"

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen"
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1873 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om aan zieken en gewonden betere gelegenheid tot herstelling en verpleging te geven dan in eigen huis te verkrijgen is (Goossens)

Activiteit

het verplegen van Harlingse zieken in een 'verplegingsgesticht' mogelijk maken.

'Bij uitzondering worden behoeftige zieken kosteloos verpleegd, de kosten worden dan uit een daarvoor bestemd speciaal fonds bestreden.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 9 juli 1873 nr. 19; 16 september 1896
Staatscourant

17 augustus 1873

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1664
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 772.

Opmerkingen

ad 'publicatie van de verenigin':

te raadplegen in de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam (UVA).

inkomsten:

behalve bovengenoemd fonds een subsidie van de gemeente Harlingen, 'terwijl de algemeene armvoogdij haar behoefige zieken er doet opnemen'.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag / Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het verplegingsgesticht te Harlingen (1881).