Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, onderafdeling Zierikzee

Naam Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, onderafdeling Zierikzee
Opmerkingen over naam Afwisselend wordt in de naam 'ter' en 'tot' zedelijke verbetering gebruikt; in 1946 verandert de naam in Nederlands Genootschap tot Reclassering
Plaats Zierikzee
Provincie Zeeland
Begindatum 1858 (eerste vermelding)
Einddatum 1859 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

Uit het Reglement van het Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen: B. Doel van het genootschap: (...)

art. 4: Het genootschap zal de zedelijke verbetering der gevangenen pogen te bevorderen: deels, terwijl dezelven nog zijn opgesloten; deels, en wel vooral, nadat zij de gevangenhuizen hebben verlaten. 

Activiteit

de doelstellingen van het Genootschap op lokaal niveau te helpen verwezelijken

Afdeling van

ten rechte: onderafdeling van de afdeling Middelburg van het Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, opgericht in 1824.

Bestuursleden

In 1858 en 1859:

ds. C.G Droogleever Fortuijn, voorzitter, jhr. mr. C de Jonge, secretaris, C. van den Toorn, penningmeester en C.A. Cau

Verantwoording gegevens

Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880)

 

Opmerkingen

Laatste vermelding ontleend aan het Zeeuwsch jaarboekje 1859.

In de edities van 1875 en 1880 wordt Middelburg nog wel 'hoofd-afdeeling' genoemd maar wordt de afdeling Zierikzee niet vermeld.