Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Teresiagesticht

Naam St. Teresiagesticht
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1866 (oprichting)
Einddatum 1941 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

verpleging van onverzorgde en verwaarloosde R.K. meisjes, die de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt.

Activiteit

onverzorgde en verwaarloosde R.K. meisjes van onder de tien jaar (doen) verplegen in een eigen gesticht.

Eigen gebouw (adres)

St. Teresiagesticht, 's-Gravendijkwal te Rotterdam, sinds 1866.

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland II, gemeente Rotterdam (Amsterdam 1896) 144-145 (in opdracht der Vereeniging voor staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door Ph.F.).

Gegevens ontleend aan de publicaties van de vereniging.

Opmerkingen

ad activiteit en financiën:

Verenigingen m.n. de Vincentiusvereniging, en particulieren betaalden de f. 80 's jaars voor de verpleging van elk van de meisjes. Daarnaast waren er ontvangsten uit collecten en inschrijvingen.

ad publicaties van de vereniging:

te raadplegen in de bibliotheek van het Gemeentearchief Rotterdam.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Hermans, pater Hyacinth, St. Teresia-Gesticht Rotterdam - verslag - vijftig-jarig bestaan 1866 - 1916 (Rotterdam 1916).
  • Hermans, pater Hyacinth, 75-jarig bestaan van het Sint Teresia-Gesticht te Rotterdam: een korte historische memorie (Rotterdam 1941).
  • Verslag van het Gesticht van de H. Teresia te Rotterdam (Rotterdam 1868).