Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen

Naam Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Aan hoofden van gezinnen, die niet meer kunnen werken, door ouderdom of gebreken, en aan weduwen worden levensmiddelen en brandstoffen verstrekt van September tot Mei. Er wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de gezindten.' (Blankenberg)

Activiteit

'Aan hoofden van gezinnen, die niet meer kunnen werken, door ouderdom of gebreken, en aan weduwen worden levensmiddelen en brandstoffen verstrekt van September tot Mei. Er wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de gezindten. (...) De Vereeniging is verdeeld in 10 wijken; sommige wijken zijn zoo groot, dat 3 dames daarin werken, doch de meeste wijken worden door 2 dames bezocht.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 490.