Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Paulus-Vereeniging te Den Bosch

Naam St. Paulus-Vereeniging te Den Bosch
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1 november 1898 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het matigen van het drankgebruik o.m. door van het 'namiddag-drinken' af te zien

Activiteit

Het opsparen van het borrelgeld voor een spaarkas; het verspreiden van stichtelijke, tot matigheid opwekkende, circulaires, het oprichten van volkskoffiehuizen, het voeren van actie om op andere dagen het loon uit te betalen; het bieden van culturele en muzikale activiteiten in verenigingsverband als alternatief voor het kroeglopen.

Afdeling van

van de Bond van St. Paulus-Vereenigingen, opgericht 4 november 1899 en eveneens gevestigd in Den Bosch.

Oprichters

Pastoor C.C. Prinsen

Bestuursleden

Pastoor Prinsen, ere-voorzitter, L. van der Steen, voorzitter, kapelaan A.J.M. Mutsaers, secretaris en kapelaan A. van de Broek, penningmeester.

Koninklijk Besluit 20 december 1899 nr. 32
Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum, laatste vermelding en bestuursleden:

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 325.

ad doelstelling, activiteit, levensbeschouwing en richtgroep:

ontleend aan G. Brom, De nieuwe kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland 1895-1907 (Helmond 1909) 92.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1900.

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeiders en zijn werk- en leefmilieu. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Tilburg 1976).

Opmerkingen

De Paulusvereniging, de eerste in Den Bosch, kwam in de plaats van de beoogde Kruisvereniging, die in 1897 in het Katholieke Zuiden op teveel weerstand bleek te stuiten. M.n. Ariëns en fabrikant Vlekke, zelf Kruisverbonders, spande zich in de felle tegenstelling tussen beide drankbestrijdingsorganisaties te sussen. Met resultaat: in 1904 kwam het tot een fusie in de Bossche Diocesanen Drankbestrijdersbond met 3 klassen: Paulisten, Kruisverbonders en geheelonthouders. (Franssen)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief