Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Schiedam

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Schiedam
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 30 november 1797 (oprichting)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het volk, in het departement Schiedam ging dat incidenteel gepaard met activiteiten ten behoeve van de werkverschaffing (1843), de werkloosheidsbestrijding (1893) etc.

Activiteit

op het gebied van armenzorg:

een aantal incidentele commissies ten behoeve van de werkverschaffing (1843), de werkloosheidsbestrijding (1893) etc.

 

Afdeling van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1784 te Edam en vanaf 1787 gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad leden:

W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984) 65. Uitgave van het Nut.

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

 

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd minder dominant werd.

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt/Wichers 65)

ad publicatie van de vereniging:

in het archief van het departement Schiedam.

Archief

Het archief van de departement Schiedam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1797-1940 wordt onder toegangsnummer 33 bewaard in het Gemeentearchief Schiedam

Het bevat veel materiaal,

(m.n. wetten en reglementen van het departement Schiedam, 1805-1916; notulen van departements-, bestuurs- en leesvergaderingen, 1822-1940; Brievenboeken, 1862-1929;

Ledenlijsten van het departement, ca. 1797 - ca. 1934; Rekeningen van het departement 1886-1935)

maar weinig of geen materiaal specifiek m.b.t de werkverschaffings-activiteiten.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Hovens Greve, J., “Na 150 jaar, het Nut nu” (1934).