Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Pieter

Naam St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Pieter
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van St. Pieter te Den Bosch

Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1930 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'armen te kleeden' in de parochie van St. Pieter

Activiteit

het vervaardigen van kleding voor de armen van de parochie

Afdeling van

de Bijzondere Raad van de St. Elisabeths-Vereeniging van Den Bosch.

Bestuursleden

Mevr. Van de Mortel-Mahie, presidente in 1894, 1899 en 1903  mevr. Ph. Heuvelmans, secretaresse in 1894, 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 520.
Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 331.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 679.

Archief

Het archief van de St. Elisabethvereniging dat onder toegangsnummer 99 in het Stadsarchief 's-Hertogenbosch bewaard wordt, bevinden zich enkele stukken die betrekking hebben op de

afdeling van de St. Pietersparochie: namelijk de jaarverslagen 1897-1930.