Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Weldadigheid"

Naam Vereeniging "Weldadigheid"
Plaats Vianen
Provincie Utrecht
Begindatum 1881 (eerste vermelding)
Einddatum 1951 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het hoofddoel der vereeniging is om personen te ondersteunen die nog niet door een armbestuur worden bedeeld, maar die door ziekte en werkloosheid tot armoede zouden kunnen vervallen' (Blankenberg)

Activiteit

'De ondersteuning geschiedt zoveel mogelijk in stilte. De ondersteuning wordt in geld en natura verstrekt. Nu en dan wordt werk verschaft. Er wordt bij den onderstand niet op kerkelijke gezindte gelet. De ondersteuning heeft niet geregeld plaats, maar wel tijdelijk. Onderzoek wordt door het bestuur ingesteld. Huisbezoek heeft geregeld plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 383.

ad laatste vermelding;

ontleend aan de archiefperiode van het verenigingsarchief

Archief

Het archief van de Vereniging Weldadigheid 1881-1951 bevindt zich in het Gemeentearchief Vianen onder toegangsnummer 021 (geen toegang; 0,1 m.; openbaar)