Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen

Naam Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen
Alternatieve namen
  • Commissie tot opbeuring (jaarboekje Magdalena)
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1854 (eerste vermelding)
Einddatum 1875 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het redden van gevallen vrouwen die spijt hebben, door hen naar het Asyl Steenbeek te zenden, 'waar zij door een christelijke verzorging kunnen leeren zich aan orde, tucht en eerlijken arbeid te gewennen en waaruit zij als nieuwe schepselen naar de maatschappij kunnen terugkeeren'.

Activiteit

Het opvangen en 'teregtbrengen' van berouwvolle 'gevallen' vrouwen en het doneren of contribueren voor de instandhouding van het Asyl Steenbeek.

Werkt samen met

de Vereeniging Asyl Steenbeek opgericht in 1847.

Neemt deel aan

Neemt, samen met zusterverenigingen, deel aan de christelijke filantropie van de Inwendige Zending. De zusterverenigingen zijn de verenigingen met een Doorgangshuis en verenigingen of commissies 'ter opbeuring’ te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Leiden, Haarlem, Groningen en Arnhem. Vanaf de 80-er jaren kwamen al deze verenigingen, die enkele of al hun 'gevallenen' naar het Asyl Steenbeek stuurden, bijeen op de 'vluchtheuvel' te Zetten bij dat Asyl, maar toen was de Harlingse vereniging al opgeheven.

Bestuursleden

Vanaf 1854: ds. P. Cool, ds. J.D. Siegmund jr., ds. H.C. Voorhoeve, J.M. Ansingh en S. Hingst;

In 1858: toegetreden geen, afgetreden: ds. J.D. Siegmund jr.;

In 1861: toegetreden: A. Harmens, afgetreden: geen;

In 1865: toegetreden geen; afgetreden: ds. H.C. Voorhoeve;

In 1870: ongewijzigd;

In 1875: toegetreden: geen, afgetreden: ds. P. Cool;

In 1880 wordt de vereniging niet meer genoemd.

Verantwoording gegevens

'Het verslag van den Staat en Verrigtingen van het Asyl Steenbeek' in Magdalena. Evangelisch jaarboekje uitgegeven ten behoeve van het Asyl Steenbeek, voor de jaren 1852, 1855, 1858, 1860, 1865, 1870, 1880. De redactie werd in deze jaren achtereenvolgens gevoerd door O.G. Heldring (1852-1861), M. Cohen Stuart (1865), J.A. Schuurman Johszn. en L.R. Beyen (1870-1880).

Opmerkingen

ad begindatum:

Het jaarverslag voor 1853 van de Vereeniging Asyl Steenbeek in: Magdalena, jaarboekje van de Vereeniging Steenbeek (1ste jrg., 69) vermeldt Harlingen niet als vestigingsplaats van een vereniging of commissie 'ter opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen'. In 1855 (verslag over de voorafgaande periode) wordt de vereniging wel genoemd met de namen van de bestuurders.

ad einddatum:

Vergelijking van de beschikbare jaarboekjes leidt tot de conclusie dat de vereniging tussen 1875 en 1880 is opgeheven.

ad leden:

Geen vrouwen in het bestuur.