Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Hulpbank te Gorinchem

Naam Hulpbank te Gorinchem
Plaats Gorinchem
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1854 (eerste vermelding)
Einddatum 1938 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

[geldelijke voorschotten tegen matige rente aan nijvere handwerklieden te verstrekken ter bestrijding of voorkoming van werkeloosheid en armoede]

Activiteit

[het tegen matige rente verlenen van voorschotten om het verkrijgen of het behoud van arbeid mogelijk te maken]

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
78
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan het BedrijfsArchieven Register Nederland van het NEHA, te raadplegen op http://www.neha.nl/barn/spaarbanken.html (19-4-2011).

De doelstelling, activiteit en levenbeschouwing zijn ontleend aan hetgeen voor hulpbanken in het algemeen gebruikelijk was.

Opmerkingen

ad richtgroep:

werkloze ambachts- werklieden, ook preventief.

 

Archief

Het archief van de hulpbank te Gorinchem 1876-1938 wordt onder toegangsnummer bewaard in het Regionaal Archief Gorinchem (inventaris, (nog) niet op de website van het te raadplegen; 1 meter).

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement voor eene te Gorinchem op te rigten Hulpbank (Gorinchem 1854).
  • Reglement voor de Hulpbank te Gorinchem (Gorinchem 1854).