Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Hulpbank te Assen"

Naam Vereeniging "de Hulpbank te Assen"
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 1868 (eerste vermelding)
Einddatum 1971 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om minvermogende ambachts- en handwerkslieden, neringdoende en andere nijvere personen, door het verleenen van geldelijk voorschot in staat te stellen hun beroep of bedrijf uit te oefenen of uit te breiden (Goossens)

Activiteit

het verleenen van een geldelijk voorschot om zo minvermogende ambachts- en handwerkslieden, neringdoende en andere nijvere personen in staat te stellen hun beroep of bedrijf uit te oefenen of uit te breiden

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van het departement Assen van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid.

Oprichters

het departement Assen der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid 

Koninklijk Besluit 26 augustus 1868 nr. 32; 29 mei 1874 nr. 25; 24 mei 1893
Staatscourant

8 september 1868; 1 augustus 1874

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
717
Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de archiefbeschrijving

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossens ook ontleend aan het register van de Staatscourant van 1893

 

Archief

Het archief van de Hulpbank Assen, 1868-1971 wordt onder toegangsnummer B 437 bewaard in het Drents Archief. De inventaris is (nog) niet de op de website van het Drents Archief te raadplegen.

In de collectie Gratama bevindt zich het Concept-reglement voor de Hulpbank, op te richten door het departement Assen der Nederl. Maatschappij ter bevordering van nijverheid, ontworpen door een daartoe aangewezen commissie uit het departement.