Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

Naam archiefvormer Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Periode van bestaan 1929-1995
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

NBVP

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen kende een hoofdbestuur, waaruit een dagelijks bestuur werd aangewezen. De Bond had plaatselijke en gewestelijke afdelingen. Het Bondsbestuur zetelt in Den Haag.

 

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen participeerde vanaf 1952 in het bestuur van de Algemene Emigratie Centrale; daarnaast had de bond een afgevaardigde in de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NBVP heeft in beide gremia zitting gehad.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de Bond is door vorming en ontwikkeling van vrouwen, in het bijzonder in plattelandgebieden, hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Vrouwen Comité

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur
Toon

Verberg

Bettenhaussen-Verbey, Jeanne, U.Ph. Blom, Plattelandsvrouwen over de drempel. Een onderzoek naar de actieve deelname aan de samenleving door leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (Den Haag 1983).

 

Backerra, Fransje, Liskje Flapper, Ans Hobbelink (et.al. red.), Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland (Zutphen 1989).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

Periode archief

1929-1995

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

15 m.

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

geen

Kenmerk toegang

nr. 554

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief werd ten tijde van het onderzoek overgedragen en was nog niet geïnventariseerd. De gegevens zijn afkomstig van de archivaris van Atria, Annette Mevis en afkomstig uit het vooronderzoek tijdens de overdracht.

Seriële bescheiden

- Notulen Algemene Vergaderingen 1931-1995

- Notulen vergaderingen Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur 1931-1995

 

- Jaarverslagen 1931-1995

Statistische gegevens

(nog) niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Statuten en stukken betreffende de oprichting 1929-1988

 

- Stukken betreffende de afdelingen en provincies 1952-1995; afdeling Groningen, stukken betreffende een enquête over gezinsgrootte en emigratie.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Via de website van Atria, Amsterdam kunnen diverse afdelingsarchieven van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en hun bewaarplaats worden gevonden. Veel van de inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar. Het is niet uitgesloten dat zich hierin nog materiaal bevindt dat zicht geeft op de bemoeienis van de NBvP met emigratie.

 

2) Bijgewerkt 2013.

Algemeen

Naam, varianten

NBVP

Organisatie en inrichting

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen kende een hoofdbestuur, waaruit een dagelijks bestuur werd aangewezen. De Bond had plaatselijke en gewestelijke afdelingen. Het Bondsbestuur zetelt in Den Haag.

 

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen participeerde vanaf 1952 in het bestuur van de Algemene Emigratie Centrale; daarnaast had de bond een afgevaardigde in de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NBVP heeft in beide gremia zitting gehad.

Taak, activiteiten

Het doel van de Bond is door vorming en ontwikkeling van vrouwen, in het bijzonder in plattelandgebieden, hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Vrouwen Comité

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur

Bettenhaussen-Verbey, Jeanne, U.Ph. Blom, Plattelandsvrouwen over de drempel. Een onderzoek naar de actieve deelname aan de samenleving door leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (Den Haag 1983).

 

Backerra, Fransje, Liskje Flapper, Ans Hobbelink (et.al. red.), Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland (Zutphen 1989).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

Periode archief

1929-1995

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

15 m.

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

geen

Kenmerk toegang

nr. 554

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief werd ten tijde van het onderzoek overgedragen en was nog niet geïnventariseerd. De gegevens zijn afkomstig van de archivaris van Atria, Annette Mevis en afkomstig uit het vooronderzoek tijdens de overdracht.

Seriële bescheiden

- Notulen Algemene Vergaderingen 1931-1995

- Notulen vergaderingen Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur 1931-1995

 

- Jaarverslagen 1931-1995

Statistische gegevens

(nog) niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Statuten en stukken betreffende de oprichting 1929-1988

 

- Stukken betreffende de afdelingen en provincies 1952-1995; afdeling Groningen, stukken betreffende een enquête over gezinsgrootte en emigratie.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Via de website van Atria, Amsterdam kunnen diverse afdelingsarchieven van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en hun bewaarplaats worden gevonden. Veel van de inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar. Het is niet uitgesloten dat zich hierin nog materiaal bevindt dat zicht geeft op de bemoeienis van de NBvP met emigratie.

 

2) Bijgewerkt 2013.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

Periode archief

1929-1995

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

15 m.

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

geen

Kenmerk toegang

nr. 554

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief werd ten tijde van het onderzoek overgedragen en was nog niet geïnventariseerd. De gegevens zijn afkomstig van de archivaris van Atria, Annette Mevis en afkomstig uit het vooronderzoek tijdens de overdracht.

Seriële bescheiden

- Notulen Algemene Vergaderingen 1931-1995

- Notulen vergaderingen Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur 1931-1995

 

- Jaarverslagen 1931-1995

Statistische gegevens

(nog) niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Statuten en stukken betreffende de oprichting 1929-1988

 

- Stukken betreffende de afdelingen en provincies 1952-1995; afdeling Groningen, stukken betreffende een enquête over gezinsgrootte en emigratie.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Via de website van Atria, Amsterdam kunnen diverse afdelingsarchieven van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en hun bewaarplaats worden gevonden. Veel van de inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar. Het is niet uitgesloten dat zich hierin nog materiaal bevindt dat zicht geeft op de bemoeienis van de NBvP met emigratie.

 

2) Bijgewerkt 2013.


Analyse archivalia