Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

Naam archiefvormer Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond
Periode van bestaan 1908-1965
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

A.K.M.B.; AKMB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Nederlandse Katholieke Middenstandsbond

 

De Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond had een eigen Emigratiedienst, waarvan W.H. van Heesewijk in 1952 administrateur was. De Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond was in 1952 betrokken bij de oprichting van de Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom (ook aangeduid als Aartsdiocesane Emigratie Stichting, ADES) en vaardigde één vertegenwoordiger af naar het bestuur van de ADES.

 

Op basis van dit lidmaatschap kon de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (en daarmee in principe ook in de Raad voor de Emigratie). De Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond heeft vertegenwoordigers gehad in het bestuur van de KCES en in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De AKMB had de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, commerciële, culturele en sociaal-hygiënische belangen van katholieke middenstanders in het aartsbisdom tot taak.

 

De emigratiedienst verzorgde aanvankelijk de algemene en individuele emigratievoorlichting; verzorgde voorbereidingscursussen en hielp bij de administratieve voorbereiding en dossiervorming bij emigratie van leden en later vooral de contacten met de Aartsdiocesane Emigratie Stichting.

Voorloper

plaatselijke middenstandsverenigingen

Opvolger

geen (MKB- regio Midden)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Statuten en reglementen van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond (Utrecht 1954) 27 p.

 

Verslag over de werkzaamheden van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond 19xx-1947. [Voortgezet als Jaarverslag over de werkzaamheden van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond in…/ over het jaar… ]

 

Mededelingen. Maandblad voor de bestuurders van de plaatselijke afdelingen van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond 1958-...

 

Stuwing.Tijdschrift van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1945/1946-1966. [Ten dele voortzetting van De Nederlandse Middenstand. Weekblad voor het zelfstandig kleinbedrijf in ambacht, handel, nijverheid en verkeer ; voortgezet als De katholieke ondernemer]

 

Ora et Labora. Orgaan van de Ora et Labora-clubs van de NKMB 1947-1953. [Voortgezet als De kern. Uitgave van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, Centrale van Katholieke Ondernemersorganisaties in Midden- en Kleinbedrijf 1953-1982, verscheen maandelijks, later 4x per jaar]

 

literatuur

Smit, B., 50 jaar Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, 1908-1958 (Utrecht 1958).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

Periode archief

1947-1968

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

20,75 m.; 1568 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van het archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 896

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Stukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur 1959-1968 (inv.nrs. 1-13)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Statuten van de AKMB z.j. (onvolledig) (inv.nr. 1568)

- Stukken betreffende de statuten van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1963-1965 (inv.nrs. 74-76)

 

emigratie

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1957 (inv.nrs. 671-710)*

 

- Stukken betreffende de KCES 1951-1952 (inv.nrs. 711-727)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1950-1957 (inv.nrs. 728-737)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1952-1962 (inv.nrs. 746-756)

 

- Stukken betreffende de Aarts-Diocesane Emigratie Stichting (ADES) 1953-1955; 1958-1965; 1963; 1945-1968 (inv.nrs. 743-745; 938-940; 508; 1467-1471)*

 

- Stukken betreffende emigratie en emigratielanden 1951-1953 (inv.nr. 759)

 

- Formulieren, houdende persoonlijke gegevens en inlichtingen over vakbekwaamheid van emigranten, met bijlagen 1953-1954 (inv.nr.758)

 

- Stukken betreffende diverse onderwerpen en instellingen, waaronder emigratie 1950-1968 (inv.nr. 819)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat nog stukken van de ADES die buiten de onderzoeksperiode vallen (1969-1976, inv.nrs. 1314-1315)

 

2) appreciatie: Het archief geeft een goed inzicht in de uitvoeringskant van de emigratiedienst van de Katholieke Middenstandsbond in het Aartsbisdom Utrecht, en de meer beleidsmatige contacten ter coördinatie van de emigratiewerkzaamheden met de Aartsdiocesane Emigratie Stichting (ADES) en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES)

Titel Dossierbeschrijving Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond
Inventaristekst

inv.nrs. 671-710 Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1957

 

- inv.nrs. 671-673 bevatten beleidsdossiers, aangeduid als 'dossiers algemeen' over de jaren 1957, 1959, 1960. Zij vormen het chronologische vervolg op de inv.nrs. 733-737.

Ze bevatten o.m. inkomende correspondentie en stukken van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (w.o. statuten KCES 1952 en de herziening van 1960) en van de Raad voor de Emigratie, zie ook onder inv.nrs. 733-737).

 

- inv.nrs. 674-709 bevatten persoonsdossiers 1951-1953, in de digitale toegang in het KDC (off-line) onder 'basislijst verzamelomschrijving' op naam en voornaam ontsloten. De dossiers zijn over het algemeen vrij dun. Ze bevatten verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen met persoonsgegevens etc. Sommige van de dossiers bevatten wat uitgebreidere correspondentie en bijgesloten rapporten van emigratiedienst van de AKMB op grond waarvan de procedure van emigratie goed wordt belicht (bijv. inv.nr. 675).

 

- inv.nr. 710 bevat een omslag 'diversen 1951-1952.

 

 

inv.nrs. 711-727 Stukken betreffende de KCES 1951-1952

 

- inv.nrs. 711-726 bevatten persoonsdossiers 1951-1952, in de digitale toegang onder 'basislijst verzamelomschrijving' op naam en voornaam ontsloten. De dossiers zijn over het algemeen vrij dun. Ze bevatten verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen met persoonsgegevens etc.

 

- inv.nr. 727 bevat een landendossier Australië 1952-1953.

 

 

inv.nrs. 728-737 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1950-1957

 

- inv.nrs. 728-729 bevatten (dunne) dossiers met verzoeken om inlichtingen van particulieren, ingevulde aanvraagformulieren etc., niet op naam ontsloten.

 

- inv.nrs. 730-731 bevatten uitvoeringsdossiers van de emigratiedienst van de AKMB met verzoeken om inlichtingen van particulieren (als 728-729) en inkomende correspondentie van geëmigreerde leden. Daarnaast bevatten de omslagen ook correspondentie betreffende en afkomstig van deelnemende organisaties in de Aartsdiocesane Emigratie Stichting (ADES) en van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting; diverse naamlijsten met aspirant-emigranten die in aanmerking komen om deel te nemen aan voorbereidingscursussen en diverse naamlijsten onder de kop 'emigratie'. Voorts bevatten de omslagen reisverslagen van oriëntatiereizen (Canada).

 

- inv.nr. 732 bevat een uitvoeringsdossier als inv.nrs. 730-731; daarnaast bevat de omslag o.m. financiële stukken 1952-1953 en uitgebreide voorlichtingsinstructies voor vrouwelijke adviseurs van de Rooms-katholieke Vrouwenbeweging.

 

- inv.nrs. 733-737 bevatten vooral beleidsdossiers met o.m. inkomende correspondentie en (o.a. financiële) stukken (in kopie) bij de emigratiedienst van de AKMB voor bestuursvergaderingen van de KCES; Aarts-Diocesane Emigratie Stichting 1955-1956; en stukken en notulen van de vergaderingen van de Raad voor de Emigratie; daarnaast bevatten de omslagen enige inkomende correspondentie van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond inzake emigratie en enkele inkomende verzoeken om inlichtingen inzake emigratie van particulieren.

 

 

inv.nrs. 743-745; 938-940; 508; 1467-1471 Stukken betreffende de Aarts-Diocesane Emigratie Stichting (ADES) 1953-1955; 1958-1965; 1963; 1945-1968

 

- inv.nr. 743 bevat o.m. gestencilde mededelingen no. 1-15 van de ADES 1953. Deze mededelingen bevatten praktische informatie voor de contactpersonen over uitvoeringskwesties van emigratie.

 

- inv.nr. 744 bevat mededelingen ADES 1954; inkomende stukken ten behoeve van bestuursvergaderingen van de ADES; inkomende correspondentie van andere diocesane emigratiestichtingen; financiële stukken. Daarnaast bevat de omslag inkomende correspondentie met verzoeken om inlichtingen t.b.v. emigratie, afkomstig van particulieren.

 

- inv.nr. 745 als 744. Daarnaast bevat de omslag tevens stukken ten behoeve van KCES-vergaderingen en vergaderingen van de Raad voor de Emigratie.

 

- inv.nrs. 938, 940 als 744.

 

- inv.nr. 939 bevat vooral financiële overzichten, jaarrekeningen en accountantsrapporten KCES van de afd. comptabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken 1961-1964.

 

- inv.nr. 1467 bevat financiële stukken: accountantsrapporten 1952-1959.

Algemeen

Naam, varianten

A.K.M.B.; AKMB

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Nederlandse Katholieke Middenstandsbond

 

De Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond had een eigen Emigratiedienst, waarvan W.H. van Heesewijk in 1952 administrateur was. De Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond was in 1952 betrokken bij de oprichting van de Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom (ook aangeduid als Aartsdiocesane Emigratie Stichting, ADES) en vaardigde één vertegenwoordiger af naar het bestuur van de ADES.

 

Op basis van dit lidmaatschap kon de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (en daarmee in principe ook in de Raad voor de Emigratie). De Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond heeft vertegenwoordigers gehad in het bestuur van de KCES en in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten

De AKMB had de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, commerciële, culturele en sociaal-hygiënische belangen van katholieke middenstanders in het aartsbisdom tot taak.

 

De emigratiedienst verzorgde aanvankelijk de algemene en individuele emigratievoorlichting; verzorgde voorbereidingscursussen en hielp bij de administratieve voorbereiding en dossiervorming bij emigratie van leden en later vooral de contacten met de Aartsdiocesane Emigratie Stichting.

Voorloper

plaatselijke middenstandsverenigingen

Opvolger

geen (MKB- regio Midden)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Literatuur

periodieken

Statuten en reglementen van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond (Utrecht 1954) 27 p.

 

Verslag over de werkzaamheden van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond 19xx-1947. [Voortgezet als Jaarverslag over de werkzaamheden van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond in…/ over het jaar… ]

 

Mededelingen. Maandblad voor de bestuurders van de plaatselijke afdelingen van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond 1958-...

 

Stuwing.Tijdschrift van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1945/1946-1966. [Ten dele voortzetting van De Nederlandse Middenstand. Weekblad voor het zelfstandig kleinbedrijf in ambacht, handel, nijverheid en verkeer ; voortgezet als De katholieke ondernemer]

 

Ora et Labora. Orgaan van de Ora et Labora-clubs van de NKMB 1947-1953. [Voortgezet als De kern. Uitgave van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, Centrale van Katholieke Ondernemersorganisaties in Midden- en Kleinbedrijf 1953-1982, verscheen maandelijks, later 4x per jaar]

 

literatuur

Smit, B., 50 jaar Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, 1908-1958 (Utrecht 1958).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

Periode archief

1947-1968

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

20,75 m.; 1568 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van het archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 896

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Stukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur 1959-1968 (inv.nrs. 1-13)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Statuten van de AKMB z.j. (onvolledig) (inv.nr. 1568)

- Stukken betreffende de statuten van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1963-1965 (inv.nrs. 74-76)

 

emigratie

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1957 (inv.nrs. 671-710)*

 

- Stukken betreffende de KCES 1951-1952 (inv.nrs. 711-727)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1950-1957 (inv.nrs. 728-737)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1952-1962 (inv.nrs. 746-756)

 

- Stukken betreffende de Aarts-Diocesane Emigratie Stichting (ADES) 1953-1955; 1958-1965; 1963; 1945-1968 (inv.nrs. 743-745; 938-940; 508; 1467-1471)*

 

- Stukken betreffende emigratie en emigratielanden 1951-1953 (inv.nr. 759)

 

- Formulieren, houdende persoonlijke gegevens en inlichtingen over vakbekwaamheid van emigranten, met bijlagen 1953-1954 (inv.nr.758)

 

- Stukken betreffende diverse onderwerpen en instellingen, waaronder emigratie 1950-1968 (inv.nr. 819)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat nog stukken van de ADES die buiten de onderzoeksperiode vallen (1969-1976, inv.nrs. 1314-1315)

 

2) appreciatie: Het archief geeft een goed inzicht in de uitvoeringskant van de emigratiedienst van de Katholieke Middenstandsbond in het Aartsbisdom Utrecht, en de meer beleidsmatige contacten ter coördinatie van de emigratiewerkzaamheden met de Aartsdiocesane Emigratie Stichting (ADES) en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES)


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

Periode archief

1947-1968

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

20,75 m.; 1568 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van het archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 896

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Stukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur 1959-1968 (inv.nrs. 1-13)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Statuten van de AKMB z.j. (onvolledig) (inv.nr. 1568)

- Stukken betreffende de statuten van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1963-1965 (inv.nrs. 74-76)

 

emigratie

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1957 (inv.nrs. 671-710)*

 

- Stukken betreffende de KCES 1951-1952 (inv.nrs. 711-727)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1950-1957 (inv.nrs. 728-737)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1952-1962 (inv.nrs. 746-756)

 

- Stukken betreffende de Aarts-Diocesane Emigratie Stichting (ADES) 1953-1955; 1958-1965; 1963; 1945-1968 (inv.nrs. 743-745; 938-940; 508; 1467-1471)*

 

- Stukken betreffende emigratie en emigratielanden 1951-1953 (inv.nr. 759)

 

- Formulieren, houdende persoonlijke gegevens en inlichtingen over vakbekwaamheid van emigranten, met bijlagen 1953-1954 (inv.nr.758)

 

- Stukken betreffende diverse onderwerpen en instellingen, waaronder emigratie 1950-1968 (inv.nr. 819)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat nog stukken van de ADES die buiten de onderzoeksperiode vallen (1969-1976, inv.nrs. 1314-1315)

 

2) appreciatie: Het archief geeft een goed inzicht in de uitvoeringskant van de emigratiedienst van de Katholieke Middenstandsbond in het Aartsbisdom Utrecht, en de meer beleidsmatige contacten ter coördinatie van de emigratiewerkzaamheden met de Aartsdiocesane Emigratie Stichting (ADES) en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond
Inventaristekst

inv.nrs. 671-710 Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1957

 

- inv.nrs. 671-673 bevatten beleidsdossiers, aangeduid als 'dossiers algemeen' over de jaren 1957, 1959, 1960. Zij vormen het chronologische vervolg op de inv.nrs. 733-737.

Ze bevatten o.m. inkomende correspondentie en stukken van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (w.o. statuten KCES 1952 en de herziening van 1960) en van de Raad voor de Emigratie, zie ook onder inv.nrs. 733-737).

 

- inv.nrs. 674-709 bevatten persoonsdossiers 1951-1953, in de digitale toegang in het KDC (off-line) onder 'basislijst verzamelomschrijving' op naam en voornaam ontsloten. De dossiers zijn over het algemeen vrij dun. Ze bevatten verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen met persoonsgegevens etc. Sommige van de dossiers bevatten wat uitgebreidere correspondentie en bijgesloten rapporten van emigratiedienst van de AKMB op grond waarvan de procedure van emigratie goed wordt belicht (bijv. inv.nr. 675).

 

- inv.nr. 710 bevat een omslag 'diversen 1951-1952.

 

 

inv.nrs. 711-727 Stukken betreffende de KCES 1951-1952

 

- inv.nrs. 711-726 bevatten persoonsdossiers 1951-1952, in de digitale toegang onder 'basislijst verzamelomschrijving' op naam en voornaam ontsloten. De dossiers zijn over het algemeen vrij dun. Ze bevatten verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen met persoonsgegevens etc.

 

- inv.nr. 727 bevat een landendossier Australië 1952-1953.

 

 

inv.nrs. 728-737 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1950-1957

 

- inv.nrs. 728-729 bevatten (dunne) dossiers met verzoeken om inlichtingen van particulieren, ingevulde aanvraagformulieren etc., niet op naam ontsloten.

 

- inv.nrs. 730-731 bevatten uitvoeringsdossiers van de emigratiedienst van de AKMB met verzoeken om inlichtingen van particulieren (als 728-729) en inkomende correspondentie van geëmigreerde leden. Daarnaast bevatten de omslagen ook correspondentie betreffende en afkomstig van deelnemende organisaties in de Aartsdiocesane Emigratie Stichting (ADES) en van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting; diverse naamlijsten met aspirant-emigranten die in aanmerking komen om deel te nemen aan voorbereidingscursussen en diverse naamlijsten onder de kop 'emigratie'. Voorts bevatten de omslagen reisverslagen van oriëntatiereizen (Canada).

 

- inv.nr. 732 bevat een uitvoeringsdossier als inv.nrs. 730-731; daarnaast bevat de omslag o.m. financiële stukken 1952-1953 en uitgebreide voorlichtingsinstructies voor vrouwelijke adviseurs van de Rooms-katholieke Vrouwenbeweging.

 

- inv.nrs. 733-737 bevatten vooral beleidsdossiers met o.m. inkomende correspondentie en (o.a. financiële) stukken (in kopie) bij de emigratiedienst van de AKMB voor bestuursvergaderingen van de KCES; Aarts-Diocesane Emigratie Stichting 1955-1956; en stukken en notulen van de vergaderingen van de Raad voor de Emigratie; daarnaast bevatten de omslagen enige inkomende correspondentie van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond inzake emigratie en enkele inkomende verzoeken om inlichtingen inzake emigratie van particulieren.

 

 

inv.nrs. 743-745; 938-940; 508; 1467-1471 Stukken betreffende de Aarts-Diocesane Emigratie Stichting (ADES) 1953-1955; 1958-1965; 1963; 1945-1968

 

- inv.nr. 743 bevat o.m. gestencilde mededelingen no. 1-15 van de ADES 1953. Deze mededelingen bevatten praktische informatie voor de contactpersonen over uitvoeringskwesties van emigratie.

 

- inv.nr. 744 bevat mededelingen ADES 1954; inkomende stukken ten behoeve van bestuursvergaderingen van de ADES; inkomende correspondentie van andere diocesane emigratiestichtingen; financiële stukken. Daarnaast bevat de omslag inkomende correspondentie met verzoeken om inlichtingen t.b.v. emigratie, afkomstig van particulieren.

 

- inv.nr. 745 als 744. Daarnaast bevat de omslag tevens stukken ten behoeve van KCES-vergaderingen en vergaderingen van de Raad voor de Emigratie.

 

- inv.nrs. 938, 940 als 744.

 

- inv.nr. 939 bevat vooral financiële overzichten, jaarrekeningen en accountantsrapporten KCES van de afd. comptabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken 1961-1964.

 

- inv.nr. 1467 bevat financiële stukken: accountantsrapporten 1952-1959.