Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Afdeling Binnenlands Bestuur, Ministerie van Binnenlandse Zaken
naam, varianten Afdeling Binnenlandsch Bestuur van het ministerie van Binnenlandsche Zaken.
periode van bestaan 1879 - 1910
organisatie en inrichting in 1879 werd de afdeling Armwezen van Binnenlandse Zaken opgeheven en werden haar taken overgebracht naar de al bestaande afdeling Binnenlands Bestuur
in 1900 telde de afdeling 4 ambtenaren
in 1910 werd een nieuwe afdeling Volksgezondheid en Armwezen opgericht

ministers van Binnenlandse...
taak, activiteiten de afdeling was belast met de voorbereiding en de uitvoering van de Armenwetten van 1854
de bemoeienis met de Armenwet bestond uit:  het behandelen van beroepen van gemeenten tegen besluiten van Gedeputeerde Staten, het jaarlijks aan de Staten-Generaal uit te brengen verslag over het armbestuur
verzoeken om vergunning tot het inzamelen van gelden
statistiek en het b...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers het archief van de hele afdeling omvatte voor de bewerking 352 meter, daarna 148 meter
het aantal inv. nrs. dat betrekking heeft op het onderwerp is 34.
toon alle informatie

Nadere toegang: Directie Bijstandszaken