Doel van de gids

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Doel van de gids

De gids brengt voor de periode 1890-1967 de bronnen in kaart op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en de armenzorg. Hoewel de overheid in dit veld een belangrijke partij speelde, had zij het nooit alleen voor het zeggen. Naast overheidsarchieven zijn daarom ook archieven van particuliere instellingen, het middenveld en van personen opgenomen. De gids wil tevens de gegevens thematisch met elkaar in verband brengen. Tenslotte ligt de nadruk niet alleen op beleid en wetgeving, maar hebben we ook plaats ingeruimd voor advisering, uitvoeringspraktijk, toezicht en rechtspraak.

Een belangrijk motief om voor dit onderwerp te kiezen was dat de Nederlandse geschiedschrijving van de sociale zekerheid nog steeds zwaar leunt op contemporaine monografieën en gedrukte bronnen. Archivalische bronnen zijn er echter in overvloed en voor een aanzienlijk deel zijn zij zeer goed bereikbaar. Juist deze overvloed vormt echter het probleem waar veel onderzoekers mee kampen. Nederland kent en kende een zeer ingewikkeld stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen. Archieven zijn niettemin van cruciaal belang omdat zij veel informatie bevatten die nergens anders te vinden is en omdat zij nodig zijn om gegevens uit andere bronnen te verifiëren.

De uitvoering was in deze wereld zeker zo belangrijk als het beleid, omdat dan soms pas bleek dat delen van dit beleid moeilijk uitvoerbaar waren.