Doelgroepen

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Doelgroepen

De gids is met name bedoeld voor wetenschappelijk onderzoekers. Hieronder verstaan wij niet alleen historici, maar ook sociale wetenschappers, juristen, economen, etnologen, bestuurskundigen, bedrijfskundigen, artsen, enz. Het ING wil ook werken voor anderen die geïnteresseerd zijn in een wetenschappelijke benadering van de Nederlandse geschiedenis. Derhalve werden enige handreikingen gedaan aan de beoefenaars van de lokale en regionale geschiedenis, namelijk een database met kerngegevens over lokale charitatieve instellingen en typebeschrijvingen van veel voorkomende lokale archieven.